โดยอุปกรณ์เครือข่ายภายในศูนย์อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ทั้งหมดใช้อุปกรณ์มาตรฐานจาก CISCO ทั้งระบบ เพื่อให้ท่านมั่นใจในคุณภาพและความเสถียรของระบบเครื่อข่าย การเชื่อมต่อเกตเวย์จากหลากหลายเส้นทางทั้งหมด Domestic Bandwidth 150 Gbps & International Bandwidth 2 Gbps หากเกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการเชื่อมต่อเส้นใดเส้นหนึ่งท่านมั่นใจได้ว่า จะไม่เกิดผลกระทบใดๆ สำหรับธุรกิจท่านอย่างแน่นอนและ เรายังมีเจ้าหน้าที่คอยบริการด้าน Network ตลอด 24 ชั่วโมง